Jogtár

Jogtár

Hatályos jogszabályok gyűjteménye!

75/2016 (XII.29) NFM rendelet a menetíró készülékekről
A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelete a menetíró készülékről 

75/2016 (XII.29) NFM rendelet módosítása a menetíró készülékekről 

66/2007. (IV.4) Kormány rendelet
A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

165/2014/EU rendelet
Közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

                 

2016/799 Végrehajtási rendelet
a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

2018/502 Végrehajtási rendelet
a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

2135/98/EK Rendelet
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról

561/2006 EK Rendelet
a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

561/2006 EK rendelethez tartozó iránymutatások:
561-2006 1 sz. íránymutatás
561-2006 2 sz. íránymutatás
561-2006 3 sz. íránymutatás
561-2006 4 sz. íránymutatás
561-2006 5 sz. íránymutatás
561-2006 6 sz. íránymutatás

2020/1054 EU Rendelet  (Mobilitási Csomag)!!! 
Az 561/2006EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról

Kapcsolódó szolgáltatások

Időpontfoglalás